Arenadiscussie (maak)industrie

Arenadiscussie (maak)industrie

Datum
11-03-2019
Tijd
07:30 - 11:00 uur
Locatie
Multifunctioneel Centrum Hoogthij te Steenwijkerwold

Hoe kunt u voldoende opgeleid personeel vinden én houden? Denk en praat mee!

 

Beste ondernemer,

Bij denken en praten blijft het niet. Er is ook wat te halen. Letterlijk. Binnenkort is er namelijk voor de regio Zwolle een ontwikkelfonds van enkele miljoenen euro’s. Speciaal om ondernemers financieel te ondersteunen bij het vinden van effectieve oplossingen op een krappe arbeidsmarkt. Dat geld komt niet vanzelf naar ons toe. We bundelen de krachten en maken samen het Actieplan Werk; innovatief investeren in personeel. Daarmee gaan we naar de regio. Grijp uw kans en doe mee! 

Actieplan Werk; innovatief investeren in personeel
De naam zegt het al. Het Actieplan Werk; innovatief investeren in personeel moet een concreet plan worden. Geen plan met lange teksten en een hoop theorie. Maar een plan waarin we aangeven: dít gaan we doen om nu en in de toekomst over voldoende opgeleid personeel te kunnen beschikken. Belangrijke ingrediënten? Creatieve ideeën en slimme oplossingen!

Hoe steken we dat aan de vork?
We gaan om tafel. Of liever, we gaan de arena in. Ondernemers, vertegenwoordigers van het onderwijs, werkgevers, kenniscentra, werkbemiddeling, gemeente. Kortom, iedereen die een stem heeft en die wil laten horen. Waar zitten de knelpunten? Waar heeft u als ondernemer behoefte aan? En vooral: wat kunnen we doen? Dát gaan we in beeld brengen en vertalen in concrete acties. Dat doen we onder leiding van een ervaren gespreksleider van adviesbureau Satori.

Omdat niemand gebaat is bij een Poolse landdag organiseren we een arenadiscussie per sector:

- (Maak) industrie
- Horeca en vrije tijd
- Bouw
- Zorg

Bent u erbij?
We nodigen u uit om op maandag 11 maart  a.s. deel te nemen aan de arenadiscussie voor de sector (Maak)industrie. De arenadiscussie wordt gehouden in Multifunctioneel Centrum Hoogthij te Steenwijkerwold. We beginnen om 7.30 uur met een ontbijt, openen de arena om 8.00 uur en sluiten om 11.00 uur af. Om iedereen aan bod te laten komen, is er in de arena plek voor 8 tot 10 ondernemers. Ondernemers met lef, die creatief zijn en buiten de lijntjes durven te denken. Iets voor u? Meld u dan aan via nickie.de.vries@steenwijkerland.nl

Meer weten? Kijk op www.steenwijkerland.nl/actieplanwerk

Graag tot 11 maart!

Met vriendelijke groet,

 

Bram Harmsma                                                               Jurjen Helfrich
Wethouder economie                                                      Voorzitter Business Club Steenwijkerland