Cookie & Privacyverklaring

Cookie & Privacyverklaring

Algemeen Privacy Statement

  • De website is in eigendom en wordt beheerd door de Business Club Steenwijkerland.
  • Gebruikers van deze website en producten/diensten die hierop te vinden zijn, laten gegevens achter bij de Business Club Steenwijkerland.
  • Ook laat de website cookies achter op uw computer, om deze website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens de Business Club Steenwijkerland kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de website van Business Club Steenwijkerland, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

• Navigatie door de website;
• Invullen van formulieren.

Wat doen we met uw gegevens?

Business Club Steenwijkerland bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website en onze dienstverlening te verbeteren;
  • Het leveren van diensten die u via ons afneemt;
  • Het afwikkelen van betalingen;
  • Het opbouwen van een contacthistorie;

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Business Club Steenwijkerland streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Business Club Steenwijkerland uw gegevens?
Business Club Steenwijkerland gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. 

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van de ouders of wettelijk voogd. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement lezen. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Inzicht in uw gegevens?
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Business Club Steenwijkerland van u heeft.  U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Business Club Steenwijkerland. U kunt op basis van de uitkomsten Business Club Steenwijkerland ook verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Business Club Steenwijkerland. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via info@bcsteenwijkerland.nl

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement
Business Club Steenwijkerland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.