Parkmanagement

Parkmanagement

Parkmanagement is een middel om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden en/of te verbeteren.

Gebruikelijke parkmanagement activiteiten zijn:

  • beheer en onderhoud openbare ruimte
  • bewegwijzering
  • collectieve beveiliging
  • gezamenlijke afvalinzameling en verwerking
  • gezamenlijke inkoop van energie

Parkmanagement zorgt voor een constante (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waarde van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.

Het parkmanagement van de gemeente Steenwijkerland zet zich primair in voor vitale en veilige bedrijventerreinen. Lokale betrokkenheid wordt gestimuleerd door de inzet van werkgroepen die per bedrijventerrein zijn ingesteld. Vijf bedrijventerreinen zijn gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarnaast zet Business Club Steenwijkerland zich in voor de collectieve inkoop van producten en diensten waaronder energie en afvalverwerking.