Nieuws

Update Glasvezel

Met verwijzing naar ons schrijven van 27 juni jongstleden, waarin het verzoek is gedaan om vooralsnog geen contracten aan te gaan met aanbieders van glasvezel, informeren wij u graag over de stand van zaken. 

Het initiatief van Glasvezel Buitenaf om in het buitengebied van Steenwijkerland glasvezelnetwerken aan te leggen is medio juni uitgebreid met aansluitingen in de rest van de gemeente. Gezien dit gegeven hebben wij intensief overleg gevoerd met de initiatiefnemer Rendo en is er een principeakkoord tot stand gekomen specifiek gericht op de bedrijventerreinen.

In deze overeenkomst wordt o.a. opgenomen dat glasvezel wordt aangelegd op een bedrijventerrein mits er sprake is van een minimale deelname van 40% van de gevestigde bedrijven. De garantie van doorgang bij genoemde ondergrens is losgekoppeld van de voorwaarde van het percentage deelname inwoners van de kernen. Tevens zal aanleg gefaseerd plaatsvinden in deelgebieden met het daarbij behorende tijdspad.

 Het voorstel van de prijsstelling is in een afrondende fase. In vergelijking met een recent uitgevoerde marktconsultatie in Vollenhove zal de definitieve prijs voor de te realiseren aansluiting per bedrijf aanzienlijk lager uitkomen dan vergelijkbare initiatieven. Na afronding van de onderhandelingen gaat Glasvezel Buitenaf starten met de vraagbundeling. Onderdeel hiervan zijn  informatiebijeenkomsten op de bedrijventerreinen. 

Wij informeren u op een later tijdstip over de aanmeldmogelijkheden.  

 

Vooraankondiging Groot Onderhoud N334

Groot onderhoud N334Eind november 2019 zal er groot onderhoud worden gepleegd aan de N334, wegvak Witte Paarden - A32. Exacte data en omleidingsroutes volgen t.z.t. lees meer

Business Night bij Toyota Van der Linde

TOYOTA Van der Linde nodigt leden van Business Club Steenwijkerland van harte uit voor de Business Night in de showroom aan de Tinweg 10, te Emmeloord.Zet donderdag 26 september vast in uw agenda. U bent van harte welkom op onze BUSINESS NIGHT met een compleet en inspirerend programma. vanaf 18.30 -... lees meer

Festival Kopje Cultuur, De Vesting op z’n Kop

De Business Club Steenwijkerland is sponsor van een viertal evenementen met een bovenregionale uitstraling. Eén van deze evenementen is Kopje Cultuur.Steenwijk wordt het tweede weekend van september weer hét culturele hart van de regio. Het Uitfestival Kopje Cultuur neemt je mee in de cultuur van de Kop van Overijssel ... lees meer

Update: vraagbundeling Glasvezel Buitenaf bedrijventerreinen

Eind juni hebben wij alle ondernemers op de bedrijventerreinen geïnformeerd over de vraagbundelingscampagne voor glasvezel in de kleine kernen van Steenwijkerland door Glasvezel Buitenaf. De bedrijventerreinen Groot Verlaat, Novac, Dolderkanaal, Hooidijk in Steenwijk, De Weijert en Schaarkampen in Vollenhove, Kanaalweg... lees meer

Brandveiligheidstips op bedrijventerreinen

Namens de veiligheidsregio IJssselland brengen wij graag het volgende bericht bij u onder de aandacht.Jaarlijks wordt er, in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), een ronde gemaakt over de bedrijventerreinen in Steenwijkerland om de veiligheid onder de loep te nemen. Op de bedrijventerreinen, is mede door... lees meer