Nieuws

Update Groot onderhoud N334

Vanaf maandag 2 december 2019 start aannemer KWS Infra met de uitvoering van het groot onderhoud aan de hoofdrijbaan van de N334, ter hoogte van Witte Paarden-Tuk en de aansluiting N334 - A32.

Het streven is de werkzaamheden binnen 2 weken, met uitloop van 1 week, uit te voeren.


De rotonde op de aansluiting van de N761 wordt naar verwachting 3 nachten afgesloten. Ook wordt het wegvak van de rotonde tot de A32 voor 2 á 3 weken afgesloten. Tijdens deze afsluitingen wordt het verkeer omgeleid.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het vervangen van het asfalt (deklaag + tussenlaag) op de hoofdrijbaan.
  • Het opnieuw aanbrengen van de markeringen op de hoofdrijbaan.
  • Onderhoudswerkzaamheden aan het spoorwegviaduct.
  • Het aanbrengen van glasbollen (reflectoren) in de as van de hoofdrijbaan.
  • Het aanpassen van de rotonde.

Het doorgaande verkeer wordt via rijkswegen en provinciale wegen omgeleid.
Lokaal verkeer wordt via bebording omgeleid. Hinder voor (brom)fietsverkeer is minimaal aanwezig.

De exacte datum van uitvoering is te alle tijden afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ondernemer van het Jaar 2019

 Klaas Pompstra van Metaalbedrijf J. Pompstra uit Oldemarkt is vrijdag 8 november jl. gekroond tot Ondernemer van het Jaar 2019.Nadat juryvoorzitter Theo Bouius op cryptische wijze omschreef wie de winnaar was, werd de spanning opgevoerd. In een korte compilatie waarin alle oud winnaars de revue pas... lees meer

Inloopbijeenkomsten Glasvezel

Goed nieuws voor u! Glasvezel buitenaf bedrijventerreinen en Business Club Steenwijkerland (BCS) hebben de handen ineengeslagen. Samen kunnen wij de ondernemers van de bedrijventerreinen in Steenwijkerland een fantastisch aanbod doen!Dankzij de samenwerking tussen Glasvezel buitenaf bedrijventerrein... lees meer

Op De Maargies Hoeve wordt niks verspild

Door George Huisman, Bureau TekstHuisBiomassaketel moet als eerste in Nederland gaan draaien op gedroogde koeienmestKALLENKOTE – Melkveebedrijf en zorgboerderij De Maargies Hoeve uit Kallenkote moet het eerste bedrijf in Nederland worden waar (om te beginnen als proef) de biomassaketel gestookt wordt op gedroogde (eige... lees meer

Update Glasvezel

Met verwijzing naar ons schrijven van 27 juni jongstleden, waarin het verzoek is gedaan om vooralsnog geen contracten aan te gaan met aanbieders van glasvezel, informeren wij u graag over de stand van zaken. Het initiatief van Glasvezel Buitenaf om in het buitengebied van Steenwijkerland glasvezelnetwerken aan te legge... lees meer

Vooraankondiging Groot Onderhoud N334

Groot onderhoud N334Eind november 2019 zal er groot onderhoud worden gepleegd aan de N334, wegvak Witte Paarden - A32. Exacte data en omleidingsroutes volgen t.z.t. lees meer