Nieuws

College en BCS combineren bestuurlijk overleg met bedrijfsbezoek aan Hellinga

Duurzame kansen voor nóg meer circulariteit binnen onze gemeente

 

Het bestuurlijk overleg tussen gemeente en de Business Club Steenwijkerland vindt structureel plaats. Belangrijke thema’s die spelen voor ondernemend Steenwijkerland komen in dit overleg aan bod. Daar waar mogelijk vindt het bestuurlijk overleg bij een bedrijf plaats. Dit keer was het college te gast bij Hellinga, waarbij het thema duurzaamheid en circulariteit centraal stond.

Hellinga
Al bijna 70 jaar is G. Hellinga BV actief in de gemeente Steenwijkerland. Het familiebedrijf heeft een zeer divers aanbod van diensten. Van bodemsanering en infrawerkzaamheden tot het inzamelen van (rest)producten.  

Tijdens het bedrijfsbezoek werden de hoofddoelstellingen van de activiteiten van Hellinga op het uitgelicht: Werken aan een duurzame groene wereld waarin afval niet bestaat. In praktijk betekent dat werken aan regionaal gesloten circulaire kringlopen. Conclusie van het bezoek: Hellinga is een koploper op dit thema, waar we in Steenwijkerland trots op mogen zijn.

Pijlers
Benno Hellinga verzorgde de aftrap van de bijeenkomst en gaf aan dat de basis van het bedrijf de mensen zijn. Zij maken het verschil:

“Onze mensen zijn ons grootste kapitaal, onze ambassadeurs in de openbare ruimte. We hebben een groot vertrouwen in ons team waarin ieder zijn of haar rol pakt. Stagaires tot gepensioneerden weten hun potentieel te benutten ter willle van ons gezamenlijke doel. Ook herintreders krijgen bij ons een kans, duurzame inzetbaarheid werkt twee kanten op en resulteert in langdurige dienstverbanden, een goede sfeer en optimale inzet.”

Duurzaamheid en circulariteit bij de firma Hellinga gebaseerd is op 4 pijlers:

  1. Verspilling tegenaan, oftewel ‘zuinig zijn’
  2. Primaire producten zo hoogwaardig mogelijk inzetten (waar het kan voor het oorspronkelijke doel)
  3. Inzet op hernieuwbare energiebronnen
  4. Werken aan circulaire kringlopen

Rondleiding
Op de locatie aan de Oevers 15 (bedrijventerrein Groot Verlaat) liet Jos de Laat (mede-eigenaar) zien hoe bovenstaande pijlers in praktijk worden toegepast. Hij vertelde onder andere over de materiaalkringlopen die lokaal gesloten zijn maar ook over de voorbeelden van de duurzame inzetbaarheid van het team van mensen.

Groenkringloop
Met bewondering luisterde het college en bestuur BCS naar het verhaal  over de gesloten groenkringloop in Steenwijkerland. Groenafval van bedrijven, overheden en particulieren wordt  bij Hellinga bewerkt en geselecteerd op kwaliteit. De houtfractie (biomassa) gaat naar Ijsbeer Energie, waarmee hier hernieuwbare energie wordt geproduceerd. De hoogwaardige fijne fractie gaat naar de compostering van Hanekamp in Scheerwolde. Hiervan wordt hoogwaardige volledig uitgerijpte compost gemaakt, een proces van 3 jaar. Deze compost wordt als bodemverbeteraar toegepast in o.a. gemeentelijke plantvakken. Hellinga gebruikt deze compost ook als bodemverbeteraar voor zijn Florasoil grond producten.
Niet al het groenafval is geschikt om te verwerken tot hoogwaardig compost, maar ook in dat geval wordt het groenafval nuttig en lokaal ingezet. Veel van het bermgras wordt bijvoorbeeld naar Agro Giethoorn gebracht, zodat er ook hier hernieuwbare energie van kan worden gemaakt. Ook blijft er een grondfractie over, in samenwerking met Grondbalans Noordoost wordt hiervan bermengrond gemaakt.

De groenkringloop hebben wij samen met lokale bedrijven, gemeente Steenwijkerland en ROVA gesloten en daar zijn we trots op. Andere gemeenten kijken jaloers naar de aanpak en samenwerking in Steenwijkerland. De gemeente Leeuwarden mogen wij bijvoorbeeld de komende jaren helpen om dit op eenzelfde manier op te zetten’, geeft Jos de Laat aan.

Houtkringloop
Ook voor hout geldt dat er op zoek gegaan wordt naar oorspronkelijke hergebruik. Zo worden kozijnen weer als kozijnen ingezet, balken als balken en planken als planken. Niet alle houtproducten die ingenomen worden lenen zich hiervoor. Voor sloophout is recent een kringloop in Steenwijkerland gesloten. Dit hout wordt geshredderd en gaat als grondstof dienen voor de palletklossen welke bij Ijsbeer Energie geproduceerd gaan worden. (vierkante houten blokjes van geperst hout) IJsbeer gaat deze met de restwarmte van zijn biomassacentrale produceren.

Betonkringloop
Puin wat vrijkomt bij slopen van gebouwen en verhardingen wordt al jarenlang bewerkt tot een funderingsmateriaal voor de wegenbouw. Maar inmiddels wordt ook dit hoogwaardiger ingezet. In deze stroom zit relatief veel betonpuin. Een groot deel van deze betonpuin wordt tegenwoordig apart bewerkt. Het wordt gebroken en gezeefd tot betongranulaten. De groffe fractie gaat naar buurman Concrelit , die dit product als grindvervanger in nieuwe beton gebruikt. De fijne fractie wordt toegepast als halfverharding op voet- fietspaden en vervangt zo primaire materialen als natuurlijke steenslag. Daarnaast bezit Hellinga zelf een kleine betoncentrale waar “groene beton” (gerecycelde beton) wordt geproduceerd. Dit wordt veel toegepast in eigen werken.

Grond
Hellinga werkt veel samen met Grondbalans Noordoost. Eigenaar Dirk Naberman liet de gronddepots zien en vertelde op de naastgelegen locatie (Oevers 14) meer over de grondkringlopen die ook binnen Steenwijkerland gesloten worden.

Grondbalans Noordoost is een partij die vraag en aanbod van grond, bagger en minerale afvalstromen, zo lokaal mogelijk, bij elkaar probeert te brengen. Grond vormt letterlijk de bodem onder onze voeten. Daarom vindt Grondbalans het belangrijk om verantwoord met deze grond om te gaan. Dat doen zij door grondstromen zo effectief mogelijk te coördineren en door de juiste KIWA certificeringen is Grondbalans in staat om heel lokaal vraag en aanbod bij elkaar te brengen en hierdoor duurzaam en circulair grond her te gebruiken ”grond een tweede leven te geven” al dan niet na een bewerking.

‘Lokaal is dus belangrijk. Een groot project waar wij bijvoorbeeld bij betrokken zijn is de Vechtdalverbinding. Hier kunnen we grondstromen binnen het project opnieuw hergebruiken. Wij leveren als bedrijf hier een substantieel deel van de benodigde grondstromen en hierdoor besparen we regionaal vele transportkilometers,’ vertelt Dirk Naberman enthousiast.

Interactieve discussie
Na de rondleiding volgde een interactieve discussie met BCS en het college over het implementeren van duurzaamheid en circulariteit bij de lokale economie en hoe dit het best gefaciliteerd en aangejaagd kan worden. Er liggen concrete plannen, waar BCS en gemeente graag op korte termijn mee aan de slag willen. De stip op de horizon is 2030. Op dat moment dient er 50% circulair ingekocht te worden door de gemeente Steenwijkerland en bij voorkeur doen zij dat (waar het kan) bij lokale bedrijven.

‘Het is onze gezamenlijke taak om ondernemers te helpen richting circulaire businessmodellen en de goede voorbeelden uit te lichten, dus daar gaan we mee aan de slag’, vertelt BCS voorzitter Jurjen Helfrich.

Bestuurlijk overleg 1Bestuurlijk overleg 2

Wilt u ons helpen? Vul de online enquête in over ruimte...

De afgelopen jaren is de uitgifte van bedrijfskavels in Steenwijkerland snel gegaan. Op dit moment zijn er nagenoeg geen gemeentelijke bedrijfskavels meer beschikbaar binnen onze gemeente en ook komt de uitgifte van het bedrijventerrein Eeserwold (privaat bedrijventerrein) goed op gang.Wel hebben de... lees meer

Nieuwe gezichten bij afdeling economische zaken Steenwi...

Recent zijn er 2 nieuwe personen gestart bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Steenwijkerland. Te weten Sale Wiersma en Bauke de Heer.Zij stellen zichzelf graag aan u voor.Sale WiersmaMijn naam is Sale Wiersma en ik ben recentelijk begonnen als parttime interim accountmanager op de afde... lees meer

Jonge ondernemers doen inspiratie op bij Horequip

Afgelopen maandag waren de jonge ondernemers te gast bij Horequip. Tijdens deze bijeenkomst inspireerde eigenaar Mario Peters de jonge ondernemers met zijn verhaal over ondernemerschap.Hoe heeft hij het de afgelopen jaren aangepakt, wat waren zijn leermomenten en wat zou hij kunnen betekenen voor jonge ondernemers, kwa... lees meer

Statutenwijziging BCS

Eén van de agendapunten tijdens de ALV op 11 oktober is de voorgestelde statuten wijziging.. De gewijzigde statuten liggen ter inzage op het kantoor van het Business Club Steenwijkerland, Beukenhof 8 te Steenwijk. Wilt u deze statuten inzien? Maak dan een afspraak via ons secretariaat. Uiteraard kunt deze gewijzigde st... lees meer

BCS journaal september online!

 Als Business Club Steenwijkerland vinden we het belangrijk om ondernemers te helpen en met elkaar te verbinden. Elke maand brengen we daarom het Business Club Steenwijkerland Journaal.Met deze maand:0:41 - Waarom een Regionaal Techniek Centrum?4:28 - Prinsjesdagontbijt5:04 - Business Gala: 12 november 20215:56 - Onder... lees meer