Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Business Club Steenwijkerland treedt op als centrale gesprekspartner van de lokale en regionale overheid. Periodiek overleg met burgemeester en wethouders, een jaarlijkse uitwisseling van gedachten met de gemeenteraadsleden en het wekelijks overleg van de parkmanager met de gemeentelijke accountmanagers hebben geleid tot een transparante samenwerking in de vorm van een verfijning van het aanbestedingsbeleid en actieve arbeidsparticipatie van jongeren.