Nationale Grondstoffendag

Nationale Grondstoffendag

Datum
08-11-2018
Tijd
vanaf 14:15 uur
Locatie
Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15 Zwolle

Namens Kennispoort regio Zwolle brengt BCS het volgende graag onder uw aandacht:

Uitnodiging Nationale Grondstoffendag, 8 november 2018

Verbinden van de AgriFood sector en de Nederlandse kunststofindustrie 

In de Regio Zwolle vinden tal van circulaire initiatieven plaats waarbij (natuurlijke) reststromen omgezet worden tot grondstof. Waar de kunststofindustrie inzet op hergebruik van kunststofafval, zet de agrifood sector in op hergebruik van natuurlijke reststromen. Maar wat gebeurt er als de kunststofindustrie en de agrifoodsector elkaar vinden in cross-overs? Krachtenbundeling vanuit beide sectoren is belangrijk en leidt tot nieuwe verdienmodellen en versterking van de regionale economie. Topinnovatie en businesskansen, zonder vervuiling en uitputting van de (natuurlijke) omgeving!

Ben je benieuwd naar de circulaire (cross-over)initiatieven in de regio Zwolle? Kom dan naar de Nationale Grondstoffendag op 8 november in Zwolle, een dag waarop het zoeken naar nieuwe verbindingen om (duurzame) meerwaarde te creëren voorop staat. Ondernemers vertellen op deze dag over hun circulaire (cross-over) initiatieven en nodigen u uit om op een later moment in het jaar dit initiatief te bezoeken tijdens de Circulaire Regio Zwolle Tour (meer hierover op 8 november). 

Het programma:

  • 14.15 uur Ontvangst bij het Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15 in Zwolle
  • 14.30 – 16.45 uur Plenair programma met diverse sprekers. 
    Er wordt onder andere een terugblik gegeven op de eerste Nationale Grondstoffendag in 2017 in Almere: waar komen we vandaan en waar staan we nu? 
    Diverse ondernemers[1] uit de Regio Zwolle vertellen over hun innovatie op het gebied van kunststofrecycling: over het proces, het (maatschappelijk) belang en nieuwe businesskansen. 
    Tot slot wordt het Grondstoffendagstokje doorgegeven aan een andere gemeente of regio in Nederland, om de Nationale Grondstoffendag in 2019 te organiseren.
  • 16.45 uur Tijd voor ontmoeting tijdens de netwerkborrel.

 Aanmelden

Meld je aan via de website van het Polymer Science Park. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.