B.V. Concrelit
(success)

  B.V. Concrelit

  B.V. Concrelit

  B.V. Concrelit is een onafhankelijke, inventieve en betrouwbare leverancier van kwalitatieve prefab betonproducten die thans worden toegepast op de Nederlandse inframarkt (Leicon Verkeersgeleiding) en de Nederlandse agrarische markt (Concrelit Stalvloeren). B.V. Concrelit ontwikkelt, produceert en vermarkt prefab oplossingen in Steenwijk met een optimale toegevoegde waarde in techniek, geld en milieu.

  Met Leicon Verkeersgeleiding wil het bedrijf onbetwist marktleider zijn op het gebied van prefab oplossingen die voor alle verkeersdeelnemers de verkeersveiligheid verbeteren, de bereikbaarheid vergroten, de toegankelijkheid bevorderen of de sociale cohesie in de openbare ruimte stimuleren.

  Met Concrelit Stalvloeren levert het bedrijf een essentiële bijdrage aan het reduceren van de ammoniakuitstoot en het bevorderen van het dierenwelzijn in de Nederlandse melkveehouderij.

  de heer W. van der Kamp
  w.vanderkamp@leicon.nl
  T. 0521 524224

  B.V. Concrelit
  Pluggematen 8
  8331 TV STEENWIJK

  http://www.leicon.nl

  B.V. Concrelit