Twee belangrijke zaken bedrijventerrein Vollenhove

Twee belangrijke zaken bedrijventerrein Vollenhove

Geplaatst: 10-01-2019

Op dit moment spelen er twee zaken die voor u als ondernemer op het bedrijventerrein in Vollenhove belangrijk zijn, betaalbaar snel internet en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Marktconsultatie De Stichting Digitale Bereikbaarheid heeft in opdracht van de gemeente Steenwijkerland en de Business Club Steenwijkerland in beeld gebracht op welke adressen betaalbaar snel internet aanwezig is. De resultaten van deze 0-meting zijn voor de werkgroep aanleiding om aan de slag te gaan.

Wat gaan we doen? Wij willen op alle adressen betaalbaar snel internet realiseren. De Stichting Digitale Bereikbaarheid heeft de opdracht gekregen om hiervoor een marktconsultatie te doen. De planning ziet er als volgt uit:

1. Veiligheidsheidsenquête

Het bedrijventerrein in Vollenhove heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen* en dit keurmerk willen wij graag behouden! Wij vragen u slechts 5 minuten van uw tijd voor het invullen van de enquête. De enquête kunt u via de volgende link invullen: https://mkbnl.socratos.net/direct/steenwijkerland2

In deze enquête staan ook een aantal vragen m.b.t. snel internet op het bedrijventerrein. Uw input is belangrijk om een goede marktconsultatie op te starten. Wij verzoeken u dan ook om deze enquête in te vullen.

2. Bijeenkomst betaalbaar snel internet 16 januari vanaf 16.30 uur

Wij gaan aan de slag met het realiseren van betaalbaar snel internet op alle adressen op het bedrijventerrein. Op 16 januari organiseren daarom een bijeenkomst voor alle ondernemers. U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur in de brandweerkazerne. Deze avond wordt geleid door Rick Haverkort van de Stichting Digitale Bereikbaarheid. Graag gaat hij met u in gesprek over de wensen en behoeften qua snel internet op het bedrijventerrein. Aanmelden via: info@bcsteenwijkerland.nl. of via https://www.bcsteenwijkerland.nl/agenda/bijeenkomst-betaalbaar-snel-internet/

3. Marktconsultatie

De marktconsultatie start na de bijeenkomst op 16 januari. Begin maart wordt een marktpartij geselecteerd, zodat alle adressen voorzien kunnen worden van betaalbaar snel internet.

*Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk heeft zich bewezen als een effectief instrument om samen te werken aan de veiligheid van het bedrijventerrein en daarnaast krijgen ondernemers op KVO gecertificeerde bedrijventerreinen korting op hun verzekeringspremie. Daarom willen wij het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen “Continue Samenwerken” behouden. Op basis van de uitkomsten van de enquête maken wij nieuwe veiligheidsafspraken of passen de huidige maatregelen aan. De werkgroep levert in samenwerking met de betrokken partners de overige inspanningen voor het behouden van het keurmerk.

Wij hopen dat wij op uw medewerking kunnen rekenen.

Werkgroep Vollenhove, bestaande uit: Jos Lok, Jaap Heetebrij, Roberto Kwakman, Bram de Jonge, Jantina Venema, Gerdi de Vries