Asbest: 250 gratis voorlichtingsgesprekken

Asbest: 250 gratis voorlichtingsgesprekken

Geplaatst: 04-03-2016

Heeft u op uw bedrijfspand een asbestdak of vermoedt u dat? Dan is het voor u het overwegen waard het dak te saneren, maar waar moet u beginnen en welke regelingen zijn voor u interessant? De provincie Overijssel helpt u hier graag bij verder.

Veranderingen 2016

In 2016 verandert er veel op het gebied van asbestdaken:

  • Het landelijke verbod op asbestdaken wordt van kracht; vanaf 2024 mag u geen asbestdak meer hebben.
  • Verzekeraars worden kritischer op schade door branden waar asbest bij vrijkomt.
  • De landelijke subsidie ‘verwijderen asbestdaken’ wordt opengesteld
  • De provincie Overijssel zet de subsidieregeling “Asbest van het bedrijfsdak” voort

Asbest van het bedrijfsdak
De provincie Overijssel gaat in het kader van het project “Asbest van het bedrijfsdak” 250 ondernemers helpen bij het tijdig saneren van hun asbestdak. U kunt daar één van zijn. Door de pilot die vorig jaar o.a. in de gemeente Steenwijkerland is uitgevoerd weten wij dat er voor deze service veel belangstelling is en dat de ondernemers de inhoud van het praktische gesprek waarderen.

Gratis dakscan en voorlichtingsgesprek
U kunt gebruik van een gratis dakscan en een bijbehorend voorlichtingsgesprek. Hiervoor zet het projectbureau enkele externe adviseurs in die uw dak inspecteren en u op maat te informeren over asbestsanering, stimuleringsregelingen, duurzame alternatieven en fiscale voordelen. Als u dat wilt wordt u ook op weg geholpen om concrete vervolgstappen te zetten. Wij hopen dat in de gemeente Steenwijkerland veel van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Onze verwachting is dat er in heel Overijssel veel belangstelling zal zijn. Wacht daarom niet te lang, want wij hanteren het principe op=op.

Aanmelden
Heeft u belangstelling, meld u zich dan aan bij Maarten Betzema van de gemeente Steenwijkerland via maarten.betzema@steenwijkerland.nl.