Camerabeveiliging voor bedrijventerreinen Steenwijk

Camerabeveiliging voor bedrijventerreinen Steenwijk

Geplaatst: 03-11-2016

Het college van B&W heeft op 1 november ingestemd met het realiseren van cameratoezicht op de bedrijventerreinen Groot Verlaat, Dolderkanaal, Hooidijk en Novac. Het belangrijkste doel van het cameratoezicht op de bedrijventerreinen is de bescherming van de private eigendommen. Een langgekoesterde wens van de ondernemers op deze bedrijventerreinen gaat hiermee in vervulling.

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

De afgelopen jaren hebben ondernemers, politie, brandweer, gemeente Steenwijkerland en de Business Club Steenwijkerland samengewerkt aan het realiseren van veilige bedrijventerreinen. Deze succesvolle samenwerking heeft certificeringinstantie KIWA begin dit jaar opnieuw doen besluiten om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) toe te kennen aan deze bedrijventerreinen. Vanuit het KVO-traject zijn tal van maatregelen uitgevoerd om de bedrijventerreinen veiliger te maken. Ook hebben ondernemers zelf veel maatregelen getroffen om hun bedrijven beter te beschermen door bijvoorbeeld beter hang- en sluitwerk te gebruiken, alarmopvolging in te stellen en cameratoezicht in te zetten.

 

Collectief cameratoezicht

‘We hebben gemerkt dat al deze maatregelen effect hebben, maar wat ons betreft kan het altijd beter’, vertelt Henk Jan Röfekamp, vicevoorzitter van de Business Club Steenwijkerland en vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van collectief cameratoezicht. Om de extra slag te maken en het aantal inbraken verder te verlagen is collectief cameratoezicht noodzakelijk. ‘Veel bedrijventerreinen in de regio zijn al voorzien van collectief cameratoezicht en Steenwijk mag en kan niet achterblijven. Het is bewezen dat het dievengilde vaak kiest voor de weg van de minste weerstand. En in beeld komen hoort daar zeker niet bij. Onze stelling is dan ook dat we beter kunnen voorkomen dan genezen’, aldus Henk Jan Röfekamp.

Buurtwhatsapp

Wethouder Wim Brus ‘ Eigenlijk is het cameratoezicht een soort van buurtwhatsapp, maar dan voor de bedrijventerreinen. Aangezien op bedrijventerreinen weinig mensen wonen is de controle door mensenogen minder. Die worden dan ook vervangen door de ogen van de camera’s. BCS heeft ook met dit project het initiatief genomen en wij als gemeente ondersteunen dit. Het is een werkwijze die wij als college zeer waarderen en waar BCS, wat mij betreft, al jaren succesvol mee bezig is. Samen de schouders eronder!’

 

Voorlichtingsavond

Op 28 november a.s. organiseert de Business Club Steenwijkerland een voorlichtingsavond voor ondernemers en bewoners van deze bedrijventerreinen bij Installatiebedrijf Vredenburg, Dolderweg 29 te Steenwijk. Deze voorlichtingsavond start om 19.30 uur. Aanmelden kan via de website van de Business Club Steenwijkerland: www.bcsteenwijkerland.nl.