Checklijst brandweer

Checklijst brandweer

Geplaatst: 12-01-2021

Helaas ontstaat er elk jaar bij een aantal ondernemingen in Nederland brand. In minstens 1 op de 10 bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van elektrische installaties zijn veel voorkomende oorzaken van brand.

Checklijsten zijn een handig hulpmiddel om de brandveiligheid binnen een bedrijf over een langere periode te kunnen beoordelen, te monitoren en aan te passen aan de eisen. 
Maak uw bedrijfspand zo veilig mogelijk en sta bewust stil bij de risico’s. U kunt hiervoor de checklijst van de Brandweer IJsselland gebruiken, opgesteld in samenwerking met Veiligheidsregio IJsselland.

Klik hier om de checklijst (PDF) te openen.

Mocht u na het invullen van het formulier wel erg veel vragen met een ‘nee’ beantwoorden, dan is het zinvol om contact met Veiligheidsregio IJsselland op te nemen. U vindt de contactgegevens hieronder. Er kan dan, op afspraak, een opname gaan plaatsvinden door iemand van de brandweer die u kan adviseren over de te treffen maatregelen.

Veiligheidsregio IJsselland I Team Risicobeheersing Brandweer IJsselland
T: 088-119 70 00 E: f.weijs@vrijsselland.nl