Subsidie: extra budget cluster- en netwerkactiviteiten

Subsidie: extra budget cluster- en netwerkactiviteiten

Geplaatst: 06-12-2016

Namens onze samenwerkingspartner Kennispoort Regio Zwolle brengen wij graag het volgende bij u onder de aandacht.

Het subsidieplafond voor projecten met cluster- en netwerkactiviteiten is voor meerdere sectoren verhoogd. Dankzij het instrument ‘Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten’, kunnen twee of meer organisaties die voor eigen risico met elkaar samenwerken subsidie aanvragen. Het plafond voor de aanvragen gericht op de sectoren High Tech Systemen en Materialen, Agro&Food en Health is verhoogd tot 2,8 miljoen euro. De aanvragen zijn in te dienen tot 28 februari 2017.


De regeling

Er zijn vier activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Het tot stand brengen van samenwerking gericht op MKB-ondernemingen in Oost-Nederland
  2. Het uitbreiden van een bestaande samenwerking met nieuwe MKB-ondernemingen
  3. Het stimuleren van MKB-ondernemingen tot valorisatie

Het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.

Meer informatie op de website van op-oost.eu in het artikel Extra budget ‘Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten’.