Hoekstra Brandbeveiliging over het belang van periodiek onderhoud preventiemiddelen

Hoekstra Brandbeveiliging over het belang van periodiek onderhoud preventiemiddelen

Geplaatst: 06-02-2018

‘Het installeren en onderhouden van blusmiddelen is voor de 7 monteurs van Hoekstra Brandbeveiliging een serieuze zaak. Met een klantenbestand van ca 5600 bedrijven in het Noorden van Nederland werpt dit zijn vruchten af. Wij ontzorgen de ondernemer’, vertelt eigenaar Sander Hoekstra.

Door preventief blusmiddelen te keuren en andere veiligheidsmaatregelen te treffen, kunnen wij schade en omzetderving voorkomen, immers 50% van bedrijven die brand hebben gehad gaan binnen 1 t/m 5 jaar failliet.

Preventiemiddelen binnen handbereik
Kleine brandjes komen vaker voor dan u denkt en daarom is het belangrijk om blusmiddelen binnen handbereik te hebben. Een beginnende tractor brand, kortsluiting onder een plafond, een telefoonlader of een brand in een wasdroger zijn voorbeelden van kleine beginnende brandjes die heel goed met een draagbaar blustoestel geblust kunnen worden. Dit soort kleine brandjes komen niet in de krant, maar Hoekstra Brandbeveiliging houdt van deze incidenten wel een bestand bij. Maandelijks worden bij Hoekstra Brandbeveiliging zo’n 6 incidenten gemeld.

Belangrijk is om het goede blusmiddel op de goede plaats te hangen. U kunt immers niet met water een frituurpan blussen of met water een meterkast. Laat u vrijblijvend voorlichten door een deskundige medewerker van Hoekstra Brandbeveiliging.

Verplichtingen
Niet alleen het plaatsen van de juiste preventiemiddelen, maar ook het onderhouden van deze middelen is erg belangrijk. Als het gaat om blusmiddelen moeten u voldoen aan de volgende verplichtingen:

  1. Eisen volgens Arbowetgeving
  2. Eisen volgen milieuwetgeving
  3. Eisen van je eigen verzekering

Onderhoud en keuringen
In de meeste gevallen moeten uw blusmiddelen volgens NEN 2559 1x per jaar gekeurd worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Voldoet u niet aan de eisen dan bestaat de kans dat uw verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk de schade uitkeert

Verplicht logboek
Wist u dat u als ondernemer verplicht bent om een logboek brandveiligheid bij te houden. In dit logboek moet in ieder geval staan, waar de brandblussers hangen, wanneer deze opnieuw gevuld moeten worden en wanneer deze voor het laatst gekeurd zijn. Hoekstra Brandbeveiliging houdt dit kosteloos voor u bij, zodat in geval van brand snel de gegevens naar de verzekering kunnen worden gestuurd voor een snelle afwikkeling.

Controleer uw blussers
Tip: controleer wanneer uw blussers voor het laatst zijn onderhouden. Dit staat op het gele etiket ‘onderhoud uitgevoerd’:

Is het onderhoud langer dan een jaar geleden? Laat u dan z.s.m. adviseren door een erkend bedrijf als bijvoorbeeld Hoekstra Brandbeveiliging. ÉÉN BEWUSTE KEUS...EEN VEILIGE KEUS