Informatiebijeenkomst nieuwe wet natuurbescherming

Informatiebijeenkomst nieuwe wet natuurbescherming

Geplaatst: 15-09-2016

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze nieuwe wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De kans is groot dat de nieuwe wet uw bedrijfsactiviteiten kan/gaat beïnvloeden! Vandaar dat VNO-NCW MKB Midden en de provincie Overijssel graag Overijsselse ondernemers uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over deze nieuwe wet.

Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op:
donderdagochtend 29 september
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Dominicanenklooster Zwolle (Assendorperstraat 29, 8012 DE te Zwolle)

Relevantie voor ondernemers

De informatiebijeenkomst is gericht op (niet-agrarische) bedrijven die te maken krijgen met de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit zijn enerzijds de bedrijven die (veel) stikstof (NOx) uitstoten via verbrandingsmotoren (ten behoeve van energievoorziening, verwarming etc.), plus bedrijven die in of nabij Natura2000-gebieden gelegen zijn én bedrijven die bij hun werkzaamheden beschermde planten- en diersoorten beïnvloeden (bv. bouw- en sloopbedrijven, grondverzetbedrijven en loonwerkbedrijven).

Doel van de bijeenkomst

U wordt tijdens de bijeenkomst op interactieve wijze geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude situatie en u krijgt antwoord op vragen als:
Op welke werkzaamheden en initiatieven is de Wet natuurbescherming van toepassing en waarvoor moet ik mogelijk een vergunning of ontheffing aanvragen?
• Welke gebieden, soorten planten en dieren zijn beschermd?
• Welke werkzaamheden en initiatieven zijn vergunningvrij?
• Met welke termijnen moet ik rekening houden?
• Moet ik onderzoek doen, voorafgaande aan een werk?

Programma/agenda

9:00 uur Inloop/ontvangst
9.30 uur Presentaties thema’s met praktijkvoorbeelden
o Centraal staan voorbeelden die het proces en inhoud van  vergunning- en ontheffingverlening in beeld brengen: van aanvrager,  gemeente tot provincie.
o De vier hoofdthema´s zijn:
  1.   Algemene uitleg Wet natuurbescherming
  2.   Soortenbescherming
   3.   PAS-systematiek
  4.   Beheerplannen
12:00 uur  Einde bijeenkomst

Na afloop van de bijeenkomst…

• Weet u wat er voor u verandert per 1 januari 2017.
• Heeft u kennis gemaakt met uw regionale netwerk.
• Weet u waar u informatie kunt vinden.
• Heeft u concrete handvatten om aan de slag te gaan!

AANMELDEN

Als u de bijeenkomst wil bijwonen, dan verzoeken we u een bevestiging te sturen aan Janet Zwaan-van der Kamp van de provincie Overijssel (j.vd.kamp@overijssel.nl).

We hopen u te kunnen ontmoeten op deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten,

 

namens VNO-NCW MKB Midden,                                namens provincie Overijssel,


de heer mr. C.J. (Clazinus) Netjes                               mevrouw drs. M.P.E. (Monique) Stouten
de heer drs. A.F.A. (Rob) Oostermeijer                        de heer drs. P.C. (Pieter) Meeuwissen