Korte denktanksessie op 27-2: Sterk Techniek Onderwijs

Korte denktanksessie op 27-2: Sterk Techniek Onderwijs

Geplaatst: 15-02-2019

Beste ondernemer,

In het kader van ‘Sterk TechniekOnderwijs’ wordt er vanaf september 2018 gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Voor de regio Steenwijk kan er een aanvraag gedaan worden van max. € 1.200.000,- inclusief de verplichte 10% cofinanciering vanuit het bedrijfsleven.

Binnen Steenwijk is er op dit moment een vergaande vorm van samenwerking tussen CSG Eekeringe en RSG Tromp Meesters, locatie Stationsstraat. De regio Meppel en Steenwijkerland staat voor een belangrijke uitdaging de komende jaren. Er is namelijk sprake van een paradox. We bevinden ons in een krimpregio (30% tot 2032) wat van invloed is op de instroom van nieuwe leerlingen. Daarbij wordt er relatief weinig gekozen voor een opleiding in de techniek terwijl de (vervangings)vraag naar technische geschoolde mensen op de arbeidsmarkt juist sterk groeiende is.

In het kader van bovenstaande willen we vanuit het onderwijs graag met mensen uit het bedrijfsleven om tafel om te sparren.
Deze korte denktanksessie vindt plaats op 27 februari van 17.00 tot 19.00 uur bij Vredenburg Installatietechniek.

Met als doel om op 11 maart tijdens de ledenvergadering van BCS een korte presentatie te geven. Een concrete vraag is onder meer op welke manier het bedrijfsleven kan bijdragen aan de 10% cofinanciering. Een voornaam doel is onder meer om een duurzame samenwerking te creëren van de driehoek school-bedrijfsleven-gemeente; wat kunnen we voor elkaar betekenen, waar kunnen we elkaar versterken?

Wilt u meedenken? U bent van harte uitgenodigd voor de denktanksessie op 27 februari. 
Graag vooraf aanmelden via info@bcsteenwijkerland.nl.

Met vriendelijke groet,

Harold Groenewoud
directeur - CSGEekeringe