MKB tour in Steenwijkerland

MKB tour in Steenwijkerland

Geplaatst: 26-06-2017

Op vrijdag 23 juni was de MKB tour van de Provincie Overijssel in de gemeente Steenwijkerland. Het bedrijfsbezoek aan Agrifac stond centraal in het programma.

Het doel van de MKB tour is om een optimaal ondernemersklimaat te creëren dat tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers. De betrokkenheid van de gemeenten is daarbij essentieel. Tijdens het bedrijfsbezoek ging de provincie in gesprek met de gemeente Steenwijkerland, Agrifac en de Business Club Steenwijkerland.

Agrifac
Agrifac bestaat sinds 1939 en is in 2012 verkocht aan een Frans concern. Wereldwijd werken 150 mensen bij het bedrijf, waarvan 110 in Steenwijk. Agrifac levert landbouwmachines. Het gaat om kwalitatief hoogwaardige producten. De onderdelen worden elders gemaakt; in Steenwijk vindt de assemblage plaats. Agrifac is op veel markten actief, onder andere Rusland, Polen, Australië en Amerika. Ze ziet het als haar missie om met haar producten op een duurzame wijze de voedselproductie in de wereld te verhogen. Op dit moment wordt nieuwbouw gepleegd aan de Eesveenseweg.

Uitdagingen MKB
Het MKB, de banenmotor van Overijssel, staat voor tal van uitdagingen om zich te ontwikkelen, innovaties tot stand te brengen, het juiste personeel aan te trekken of de optimale vestigingsplaats te vinden. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: 'Daarvoor staan de gemeenten, die een belangrijke rol hebben in het scheppen van een goed vestigingsklimaat, de ondernemers en de provincie samen aan de lat. In nauwe samenwerking zijn in 2016 de nodige plannen ontwikkeld. Deze plannen zijn nu in volle uitvoering en leveren al mooie resultaten op. Maar wij moeten continu met elkaar in contact blijven en de aanpak aanscherpen zodat de ondernemer optimaal kan blijven ondernemen. De MKB tour biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid.'

Kansen Steenwijkerland
Eddy van Hijum merkte op dat Steenwijkerland al gebruikt maakt van een aantal programma’s die in 2016 door de provincie zijn ontwikkeld. De Business Club Steenwijkerland heeft bijvoorbeeld de subsidie ‘ondernemend noaberschap’ toegekend gekregen om netwerkvorming en business-ontwikkeling bij haar leden te stimuleren. De masterclass ‘business model canvas’ en de schatgraafbijeenkomsten worden bijvoorbeeld met behulp van deze subsidie georganiseerd.

Het coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt’ biedt echter nog veel meer kansen voor Steenwijkerland. De komende tijd werken de gemeente Steenwijkerland, Business Club Steenwijkerland en de provincie Overijssel de kansen verder uit. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

mkb tour 1

MKB tour in Steenwijkerland