Update: vraagbundeling Glasvezel Buitenaf bedrijventerreinen

Update: vraagbundeling Glasvezel Buitenaf bedrijventerreinen

Geplaatst: 01-08-2019

Eind juni hebben wij alle ondernemers op de bedrijventerreinen geïnformeerd over de vraagbundelingscampagne voor glasvezel in de kleine kernen van Steenwijkerland door Glasvezel Buitenaf. De bedrijventerreinen Groot Verlaat, Novac, Dolderkanaal, Hooidijk in Steenwijk, De Weijert en Schaarkampen in Vollenhove, Kanaalweg en Scheepsdiep in Blokzijl en de Boterberg in Oldemarkt maken onderdeel uit van het project ‘kleine kernen’ van Glasvezel Buitenaf.

Eind juni hebben wij u het volgende advies gegeven:

Wij willen u adviseren om voorlopig nog geen verplichtingen met Glasvezel Buitenaf aan te gaan. Op zeer korte termijn vindt er een gesprek plaats met Glasvezel Buitenaf, vertegenwoordigers (ondernemers) van alle bedrijventerreinen en de Business Club Steenwijkerland.

Wij willen graag voor u als ondernemer het beste zakelijke aanbod uit de markt halen. Hier horen concrete afspraken over prijsstelling voor ondernemers, aanleggarantie en planning bij. Deze afspraken zijn op dit moment nog niet gemaakt en daarom adviseren wij u om nog even te wachten met het aangaan van verplichtingen.

Wij informeren u uiterlijk medio juli over de uitkomsten van het gesprek met Glasvezel Buitenaf.

Begin augustus is de stand van zaken als volgt:
Alhoewel wij in goed overleg zijn met Glasvezel Buitenaf zijn er nog geen concrete afspraken vastgelegd tussen Glasvezel Buitenaf en de Business Club Steenwijkerland over de aanleg, prijsstelling en planning voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Waar het met name om gaat is dat wij ook een aanleggarantie willen afspreken als de vraagbundeling in het gehele gebied niet wordt gehaald, maar op een specifiek bedrijventerrein wel.

Er is een grote behoefte bij ondernemers op de bedrijventerreinen aan snel en betaalbaar internet. Als Business Club Steenwijkerland zijn wij in afwachting van het collectieve contract met harde afspraken dat wordt opgesteld door Glasvezel Buitenaf. Alleen op deze manier kunnen wij als collectieve belangenbehartiger de belangen van ondernemend Steenwijkerland goed behartigen.  

In de eerste week na de bouwvak (week 19 augustus) vindt een vervolgoverleg plaats met Glasvezel Buitenaf. Helaas kunnen wij u dus nu niet verder informeren en/of adviseren.