Update uitbreiding bedrijventerreinen Vollenhove en Steenwijk

Update uitbreiding bedrijventerreinen Vollenhove en Steenwijk

Geplaatst: 20-09-2023

Onder regie van de provincie Overijssel heeft de gemeente Steenwijkerland, samen met andere gemeenten in West Overijssel afspraken gemaakt over de uitbreiding van bedrijventerreinen. (Dit op basis van een analyse van toekomstige vraag en aanbod). Naast deze kwantitatieve afspraken (hoeveel hectare) zijn ook kwalitatieve afspraken gemaakt om de huidige terreinen toekomstbestendig te maken. In Vollenhove en Steenwijk zijn mogelijkheden voor uitbreiding. Belangrijke onderbouwing voor het verkrijgen van deze ruimte was o.a. de enquete die hierover door de BCS is gestuurd en de eigen inventarisatie van ondernemers in Vollenhove. Een mooie samenwerking tussen BCS en gemeente.

Op 19 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van een aantal percelen t.b.v. de uitbreiding van het bedrijventerrein Schaarkampen Zuid in Vollenhove. Een belangrijke stap! De locatiestudie voor de uitbreiding in Steenwijk start in 2024.