Provinciale pilot versnelling asbestdaken van start

Provinciale pilot versnelling asbestdaken van start

Geplaatst: 14-03-2017

Het eerste proefproject om asbestdaken versneld aan te pakken wordt gehouden in Steenwijkerland. In die gemeente wordt een servicepunt ingericht waar ondernemers informatie en hulp kunnen krijgen bij asbestverwijdering. Verder worden bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers (bouwbedrijven, saneringsbedrijven, adviseurs en financiers) worden betrokken bij het ontwikkelen van een lokale aanpak. Ook wordt asbest onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen, waardoor ook langs die weg aandacht wordt gegenereerd voor asbestverwijdering.

Het project wordt getrokken door de Business Club Steenwijkerland. De gemeente Steenwijkerland, LTO Noord – afdeling Steenwijkerland en de provincie Overijssel zijn samenwerkingspartners.

Lancering asbestservicepunt

Het mes snijdt aan twee kanten

Op maandag 13 maart is het proefproject officieel van start gegaan in Rabotheater de Meenthe in Steenwijk. Daar werd de website www.asbestservicepunt.nl gelanceerd door gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Bert Dedden, voorzitter Sander Pereboom (LTO Noord afdeling Steenwijkerland) en voorzitter Jurjen Hefrich (BCS).

De aanpak richt zich op ondernemers. Hierbij wordt zowel gekeken naar bewustwording en activering van eigenaren van asbestdaken. Maar er wordt ook gekeken hoe lokale ondernemers hier van kunnen profiteren en er een boterham aan kunnen verdienen. Op die manier snijdt het mes lokaal aan twee kanten.

De website en het logo zijn ontwikkeld door de BCS-leden Fennart Reclame - Marketing en DJP Media.

Risico’s asbestdaken

Vanaf 2024 is het bezit van een asbestdak verboden. In Overijssel is nog ruim negen miljoen vierkante meter asbestdak aanwezig. Het grootste deel daarvan ligt op bedrijventerreinen en op boerderijen en schuren op het platteland. Als asbestdaken verouderen gaan ze verweren. Daarbij komen asbestvezels vrij die bij inademing kankerverwekkend zijn. Ook bij branden kunnen deze vezels zich over een groot gebied verspreiden. Naast de gezondheidsrisico’s leidt dit ook tot economische schade omdat omliggende bedrijven mogelijk tijdelijk worden gesloten en alle asbest moet worden opgeruimd.

 

Overijsselse aanpak asbestdaken

De provincie Overijssel zet zich in voor een versnelde verwijdering van asbestdaken. Dat doet de provincie vooral door betrokken partijen zoals asbestverwijderaars, dakenleveranciers, aannemers en gemeenten te helpen eigenaren van asbestdaken te ontzorgen, en een aanbod te doen voor vervanging van hun asbestdak. In het najaar van 2016 hebben Provinciale Staten het plan van aanpak asbestdaken vastgesteld, waarin staat hoe de provincie de aanpak van asbestdaken stimuleert.