Samen in nood Steenwijkerland

Samen in nood Steenwijkerland

Geplaatst: 30-06-2020

De coronacrisis slaat in alle hevigheid rond in Nederland en ook in de gemeente Steenwijkerland. Er zijn tal van steunmaatregelen, maar dat zal niet voor alle ondernemers voldoende zijn. Bedrijven in de toeristische- en recreatieve sector vormen een relatief groot aandeel van het aantal bedrijven in Steenwijkerland. De effecten van het coronavirus zijn voor ondernemend Steenwijkerland daarom waarschijnlijk groter dan in omliggende gemeenten.

Initiatiefnemers
De ondernemers in Steenwijkerland zijn goed georganiseerd. De stuurgroep corona horeca (bestaande uit vertegenwoordigers van KHN afdeling Steenwijkerland, KopTop) en de Business Club Steenwijkerland (B2B belangenbehartiger met ruim 225 leden) hebben elkaar opgezocht en gekeken wat zij kunnen betekenen voor ondernemers in tijden van crisis. Samen vertegenwoordigen de initiatiefnemers het grootste gedeelte van de werkgelegenheid in Steenwijkerland.

Rug tegen de muur
De initiatiefnemers verwachten dat diverse ondernemers later dit jaar met de ‘rug tegen de muur’ komen te staan. Op dat moment is de (financiële) nood zo hoog, dat er geen financiële ruimte is om externe experts (bijvoorbeeld accountant, jurist of bedrijfseconoom) in te huren, omdat dit te kostbaar is. Juist op het moment dat extra kennis en/of financiële verlichting van cruciaal belang is voor het voortbestaan van de onderneming.

Samen in nood Steenwijkerland
De initiatiefnemers willen ondernemers helpen daar waar het kan en juist op dit moment deze extra kennis en/of financiële verlichting bieden. Het is daarom belangrijk om ondernemers met elkaar te verbinden en daarvoor hebben deze ondernemers het platform www.sameninnood.nl gemaakt.

Samen in nood Steenwijkerland zorgt voor verbinding tussen ondernemers in Steenwijkerland en brengt vraag en aanbod bij elkaar. U kunt samen in nood Steenwijkerland zien als een soort marktplaats voor alle ondernemers in Steenwijkerland.  

Samen in nood Steenwijkerland maakt verbinding op het gebied van:

  1. Personeel -> Samen in nood Steenwijkerland verbindt ondernemers die (tijdelijk) geen werk meer hebben voor (al) hun personeel met ondernemers die juist extra personeel nodig zijn. Het collegiaal uitlenen van personeel zorgt direct voor financiele verlichting bij de ondernemer in nood.
  2. Kennis -> Bij sommige ondernemers is de financiële nood zo hoog dat zij geen externe experts (bijvoorbeeld accountant, jurist of bedrijfseconoom) in kunnen huren. Juist op het moment dat zij deze kennis goed kunnen gebruiken. Samen in nood  Steenwijkerland verbindt ondernemers met een hulpvraag aan lokale experts, zodat hen weer perspectief geboden kan worden.

Bedrijven in nood en bedrijven die willen helpen kunnen vanaf heden terecht op de website www.sameninnood.nl.