Samenwerking Gemeente Steenwijkerland en BCS

Samenwerking Gemeente Steenwijkerland en BCS

Geplaatst: 26-02-2019

De afgelopen jaren hebben de gemeente Steenwijkerland en BCS intensief samengewerkt om het ondernemersklimaat in Steenwijkerland te versterken.

Deze samenwerking wordt de komende jaren gecontinueerd. Het bestuur van BCS heeft haar SMART geformuleerde doelstellingen voor 2019 gedeeld met de gemeente. Op basis van deze doelstellingen en de ambities van de gemeente worden prestatieafspraken gemaakt. Hierbij kunt u denken aan afspraken op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en mobiliteit. Tijdens de ledenvergadering licht het bestuur deze prestaties nader toe.

De samenwerking heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Het bestuur is daarom content dat de samenwerking ook de komende jaren gewaarborgd is.