Smartcafé follow up bijeenkomst

Smartcafé follow up bijeenkomst

Geplaatst: 30-06-2017

Op dinsdag 11 juli organiseert Kennispoort een follow-up bijeenkomst van de eerste twee Smart Cafés in Steenwijk en Hardenberg. Je kunt je hier nog voor aanmelden.

Tijdens deze follow-up bijeenkomst worden twee workshops gegeven.

Workshop 1
Samen met Joke de Vries van BreinKennis kun je verder ingaan op de impact van veranderingen voor het personeel.

In deze workshop wordt duidelijk waarom mensen weerstand hebben tegen verandering. Aan de hand van een casus bekijken we hoe het brein reageert op een verandertraject. Hierdoor wordt niet alleen duidelijk waarom mensen weerstand hebben tegen verandering, maar ook wat je ertegen kunt doen.

Workshop 2
SmartIndustryPartners verzorgt onder leiding van Juan Jauregui Becker een workshop waarin het Smart Industry Canvas Model centraal staat. In deze workshop kun je je eigen bedrijfssituatie in kaart brengen en kijken welke strategische keuzes je kunt maken om het gedachtengoed van Smart Industry in je eigen bedrijf te implementeren. Hierbij zijn belangrijke vragen: Welke eisen en wensen uit de markt zijn hierin bepalend? Welke bedrijfsprocessen spelen hier een rol? Welke bedrijfsonderdelen hebben hier mee van doen en welke technologieën kunnen het beste daarvoor ingezet worden? Het Smart Industry Canvas Model geeft inzicht in de huidige situatie en biedt de strategische keuzemogelijkheden om de toekomst vorm te geven.

Klik hier voor meer informatie.

Smartcafé follow up bijeenkomst