Steenwijkerland krijgt opleiding voor bedrijfsopvolgers familiebedrijven

Steenwijkerland krijgt opleiding voor bedrijfsopvolgers familiebedrijven

Geplaatst: 20-10-2017

Het opvolgingsproces in een familiebedrijf begint idealiter tijdig en duurt een aantal jaren. Bij een succesvol opvolgingsproces wordt de bedrijfscontinuïteit gegarandeerd en blijven de familiebanden intact. Een onzorgvuldig opvolgingsproces vergroot het risico op zakelijk slechter presteren of ruzie in de familie. Tijdig en zorgvuldig opvolging regelen vergroot de kans dat bedrijf en familie toekomstbestendig kunnen doorgaan. In samenwerking met gemeente Steenwijkerland en Saxion, organiseert de Business Club Steenwijkerland een opleiding voor bedrijfsopvolgers in Steenwijkerland. Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.|

In Overijssel is ruim driekwart van de bedrijven een familiebedrijf, meer nog dan het landelijk gemiddelde van 69%. Alle familiebedrijven in Nederland zijn goed voor bijna de helft van het aantal banen. Het belang voor de economie is onmiskenbaar, ook vanwege het feit dat familiebedrijven sterk hechten aan continuïteit en geleidelijke groei en daarmee een stabiele economische factor zijn.

Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor opleiding bedrijfsopvolgers Provincie Overijssel heeft middelen beschikbaar gesteld om familiebedrijven te faciliteren bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en de bedrijfsopvolgingsproblematiek. Ook heeft de provincie een Jonge Bedrijfsopvolgingsregeling ontwikkeld. Gedeputeerde Eddy van Hijum: 'Overijssel is uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste provincie van Nederland. Ook deze inzet voor familiebedrijven, de spil van onze economie, is een voorbeeld van hoe wij de ondernemers in Overijssel zo goed mogelijk willen ondersteunen. Zodat zij kunnen blijven vernieuwen en groeien en daarmee de regionale economie versterken en de werkgelegenheid bevorderen.

De opleiding In de opleiding ‘bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven’ wordt de beoogde opvolger zich bewust wat het betekent om het bedrijf over te nemen. Relevante vraagstukken bij opvolging zijn: 

• De competenties van de opvolger. Heeft opvolger de kennis én drive die het bedrijf de komende jaren nodig zal hebben? • De samenwerking tussen opvolger en overdrager. Kan de opvolger zijn rol pakken? Kan de overdrager zijn rol loslaten en tot een nieuwe rolinvulling komen?

• De rol van de overige familieleden en hun belangen bij een bedrijfsoverdracht. • De veranderingen die de opvolger wil doorvoeren. Past de visie van de opvolger bij de visie van de overdrager? Staat de overdrager open voor de nieuwe ideeën van de opvolger, zeker in het licht van technologische veranderingen en veranderende businessmodellen?
• Het draagvlak van de opvolger bij personeel, klanten en leveranciers. 

Deze opleiding bestaat uit vier cursusavonden + een module naar keuze. De opleiding kost € 180,- (excl. keuzemodule). En wordt gegeven door deskundige docenten op het gebied van familiebedrijven van hogeschool Saxion. Alle bedrijfsopvolgers bij een familiebedrijf in Steenwijkerland kunnen zich aanmelden voor deze opleiding via info@bcsteenwijkerland.nl.
De eerste cursusavond staat gepland op 20 november.