Structurele samenwerking gemeente en BCS krijgt een vervolg

Structurele samenwerking gemeente en BCS krijgt een vervolg

Geplaatst: 11-07-2019

Minder overleg, meer resultaat


De Business Club Steenwijkerland en de gemeente Steenwijkerland gaan intensiever samenwerken om meer resultaten te boeken voor ondernemers in Steenwijkerland. Daarvoor hebben zij concrete doelen geformuleerd en hierover afspraken gemaakt. De doelen zijn visueel gemaakt in een zogenaamde ‘prestatieboom’. Deze prestatieboom is vandaag tijdens de zomerbarbecue van de Business Club Steenwijkerland onthuld door wethouder Harmsma en voorzitter Helfrich.

Structurele samenwerking
Al jaren werkt de BCS samen met de gemeente Steenwijkerland op het gebied van revitalisering (opwaarderen en verbeteren)van de bedrijventerreinen. Deze samenwerking is nu uitgebreid van fysieke projecten vanuit de revitalisering naar een sociaal economische agenda.

“Als BCS zetten wij ons, als belangenbehartiger van de lokale ondernemers, in voor een sterk ondernemersklimaat en uiteraard horen daar goede afspraken met de gemeente bij. Wij zijn dan ook trots dat wij samen concrete afspraken hebben gemaakt om het ondernemersklimaat te versterken”, aldus voorzitter Jurjen Helfrich.

Ook wethouder Harmsma is content met de gemaakte afspraken. “Onze samenwerking met de Business Club Steenwijkerland spreekt tot de verbeelding en is uniek in de regio Zwolle”. De gemaakte afspraken dragen bij aan de realisatie van de ambities uit het collegeprogramma”.

Een aantal afspraken:
Gemeente en BCS gaan meer samenwerken op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en bijvoorbeeld duurzame mobiliteit. Met onderwijsinstellingen wordt ingezet op meer aanbodgericht opleiden daar waar de vraag zich in het bedrijfsleven voordoet. Ook zetten gemeente en BCS zich in om tekorten op de arbeidsmarkt op creatieve manieren op te lossen. Er zijn bij ondernemers(organisaties) veel ideeën hierover opgehaald die nu worden uitgewerkt.  Steenwijkerland en BCS stimuleren het gebruik van een elektrische fietsen en auto’s voor het woon-werk verkeer. Inmiddels hebben een aantal bedrijven zich bereid verklaard hierin actief mee te werken.

De afspraken worden aan het eind van het jaar geëvalueerd en er worden nieuwe afspraken gemaakt voor 2020. De ‘fysieke prestatiebomen’ hebben een prominente plek gekregen in het kantoor van BCS en het gemeentehuis.

Structurele samenwerking gemeente en BCS krijgt een vervolg