Subsidie financiering MKB ondernemingen

Subsidie financiering MKB ondernemingen

Geplaatst: 20-03-2018

De provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidieregeling voor MKB ondernemingen opengesteld. Als ondernemers kunt u subsidie aanvragen voor:

1.      Voor hulp bij het opstellen of het verbeteren van een investeringsplan voor een investeringsproject.

2.      Voor hulp bij het verkrijgen van financiering voor een investeringsproject.

De provincie Overijssel heeft € 100.000 vrijgemaakt voor MKB-ondernemingen die advies willen inwinnen om een investeringsproject mogelijk te maken.

Waarom een subsidie voor advieskosten?
MKB-ondernemers hebben moeite de financiering voor investeringsprojecten rond te krijgen. Dit komt o.a. doordat MKB ondernemers onvoldoende zicht hebben om de verschillende financieringsmogelijkheden.  Door een deel van de advieskosten te vergoeden, wil de provincie bijdragen aan het realiseren van ondernemersplannen.

Hoe werkt het?
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van 1.000 euro en een maximum van 3.000 euro. U kunt maximaal 1 keer een subsidie aanvragen voor ondersteuning voor het opstellen of verbeteren van een investeringsproject en 1 keer voor ondersteuning bij het verkrijgen van een financiering voor een investeringsproject. In totaal gaat het dus om maximaal 6.000 euro.

Lees verder op de website van de provincie Overijssel.