Terugblik bijeenkomst ondernemers Blokzijl

Terugblik bijeenkomst ondernemers Blokzijl

Geplaatst: 01-03-2017

De werkgroep in Blokzijl heeft op vrijdag 3 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers op het bedrijventerreinen Blokzijl en de BCS-leden uit Blokzijl.

Sieger Elzinga opende namens de werkgroep de bijeenkomst in het pand van de gebroeders Rook aan de Kanaalweg 4. (Voorkomen van) leegstand is een belangrijk thema vanuit parkmanagement. Voorheen was Formula Marina B.V. gevestigd in dit pand en dit bedrijf zorgde voor veel werkgelegenheid in Blokzijl. Door vandaag deze bijeenkomst in dit pand te organiseren hopen wij dat ondernemers de kansen van dit pand zien en mogelijk vanuit hun netwerk, ondernemers kunnen enthousiasmeren om zich in Blokzijl te vestigen.

Wethouder Brus was deze avond ook aanwezig om ondernemers te inspireren en enthousiasmeren. Wim Brus deed aan de ondernemers de oproep om hun wensen, zeker ook m.b.t. het functioneren van het bedrijventerrein, kenbaar te maken bij de gemeente. ‘Als wij niet weten wat uw wensen zijn, kunnen wij hier helaas ook niets mee’, aldus Wim Brus. Marijke Dam, accountmanager bij de gemeente Steenwijkerland ging verder op dit onderwerp in. Zij liet de ondernemers zien waar de woon-werk kavels zich bevinden en welke milieu categorieën er gelden.

Ideeën/suggesties? Laat het Marijke Dam weten.

Vervolgens was het woord aan BCS. Jan Smit en Gerdi de Vries vertelden over de activiteiten en werkzaamheden van BCS. De volgende punten kwamen o.a. in hun presentatie naar voren:

  • Samenwerking met de gemeente Steenwijkerland
  • Bijna 80% van de contributie wordt terugverdiend door middel van collectieve inkoop van elektriciteit, gas en afvalverwerking.
  • Transparant aanbestedingsbeleid. Klachten of opmerkingen over het aanbestedingsbeleid van de gemeente? Meld het bij het BCS-tenderboard
  • BCS staat op de netwerkdagen op 24 en 25 maart in de Meenthe. Ondernemers zijn van harte welkom.
  • Zienswijze BCS op omgevingsvisie
  • Er worden gesprekken mbt glasvezel gevoerd. Standpunt BCS: alle bedrijventerreinen meenemen en niet eerst alleen de bedrijventerreinen in Steenwijk.
  • Project asbestverwijdering Steenwijkerland. Wordt Blokzijl het eerste asbestvrije bedrijventerrein?

Mede-eigenaar Geuje Rook vertelde vervolgens meer over de geschiedenis van het pand, de huurders die erin gezeten hebben en waar het pand momenteel voor gebruikt wordt. Na een uitgebreide rondleiding gingen de ondernemers aan tafel. Tijdens een heerlijke barbecue werd verzorgd door de Strandhoeve, konden de ondernemers informeel napraten.