Uitnodiging: Informatiemiddag Aanbesteden Regio Zwolle

Uitnodiging: Informatiemiddag Aanbesteden Regio Zwolle

Geplaatst: 11-02-2016

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En, wilt u contact met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers?

Kom dan op donderdag 10 maart 2016 naar de Informatiemiddag Aanbesteden Regio Zwolle. Het kernthema van deze bijeenkomst is uiteraard aanbesteden. Maar belangrijk daarbij is dat ‘meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking’. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur:           Ontvangst
13.30 uur:           Opening door Eddy van Hijum, Gedeputeerde Provincie Overijssel
13.45 uur:           Thema: Hoe kunnen we door aanbestedingen de lokaal/regionale economie versterken!

PITCHES:

 1. Overheid: bestuurder van een regiogemeente
 2. Bouwend Nederland: Anton Jansen Holleboom, directeur NTP Infra
 3. Zorg: Gosse Noppert, directeur PGVZ Thuiszorg
 4. Schoonmaak: Martijn Veurtjes, hoofd bedrijfsbureau Novon
 5. Kansen bedrijven: Jelle Weever, bestuurslid MKB-Regio Zwolle

14.15 uur:           Eerste ronde workshops
15.00 uur:           Pauze
15.25 uur:           Tweede ronde workshops
16.15 uur:           Sluiting en netwerkborrel

Workshops: voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage.

 1. Aanbestedingsregels door de overheid Waar moet de overheid zich allemaal aan houden? Over de praktische zaken rond aanbesteden.
  Inleiding: Erik van der Kamp (gemeente Steenwijkerland) en Theo de Heer (Shared Services Center)
 2. Contractering van ondersteuning en zorg door gemeenten: nieuwe praktijken in ontwikkeling
  Inleiding: Nico Dam (bureau HHM)
 3. Gunnen op kwaliteit: EMVI is nieuw voor overheden en ondernemers
  Inleiding: Tom van Eck (Bouwend Nederland)
 4. Social Return: eenduidige aanpak in de regio.
  Inleiding: Jenny van de Weg en Henk de Leeuw (Expertisecentrum Social Return, Werkbedrijf regio Zwolle).
 5. Digitaal aanbesteden: mogelijkheden en kansen
  Inleiding: Serhat Ucar (Aanbestedingskalender)
 6. Vernieuwing in beleid: Europese aanbestedingsrichtlijn en evaluatie Aanbestedingswet
  Inleiding: Dick van Werven (Bouwend Nederland)
 7. Uitnodigingsbeleid/Past Performance: Van gedachten wisselen over mogelijke uitgangspunten voor en invulling van een op te stellen –uitnodigingsbeleid.
  Inleiding: Jacob Mussche (gemeente Meppel)
 8. Aanbesteden in het onderwijs: Ook in het onderwijs worden veel aanbestedingen gedaan. Hoe is de praktijk van Hogeschool Windesheim? Inleiding: Rob Gerritsen (Hogeschool Windesheim)

Kortom, een aantrekkelijk programma dat u niet wilt missen!

Datum:                 donderdag 10 maart 2016
Locatie:                Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Inloop:                 13.00 uur
Aanvang:              13.30 uur
Netwerkborrel: 16.15 – 17.30 uur

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij Natasja Luten, luten@vno-ncwmidden.nl o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops.

Klik hier voor het volledige programma en de toelichting op de workshops.