Uitnodiging rondetafel: meer recyclaat in shampooflessen

Uitnodiging rondetafel: meer recyclaat in shampooflessen

Geplaatst: 09-11-2021

Graag brengen wij namens MVO Nederland en Polymer Science Park onderstaande uitnodiging bij u onder de aandacht.

Op donderdagochtend 18 november gaan we via een rondetafel in gesprek met relevante partijen in de markt voor kunststof shampooflessen om te komen tot een breed gedragen stappenplan richting een zo hoog mogelijk percentage kunststofrecyclaat in shampooflessen. We nodigen je van harte uit deel te nemen. De focus ligt op partijen die actief zijn in de materiaalketen voor kunststof shampooflacons zoals: shampoo producenten, virgin plastic producenten, converters, retailers, afvalinzamelaars, recyclers/sorteerders, compounders en brancheorganisaties. 

De rondetafel is onderdeel van een project in opdracht van het Transitieteam Kunststoffen om toepassing van kunststofrecyclaat in specifieke productgroepen te stimuleren. Het transitieteam kunststoffen coordineert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van de transitie agenda Kunststoffen uit het programma Nederland Circulair in 2050. Het wordt uitgevoerd door MVO Nederland en Polymer Science Park en is het gevolg van een uitgevoerd doorbraakproject voor het Versnellingshuis Nederland Circulair!  

Tijdens de rondetafel:

  • Delen we een eerste analyse van de keten
  • Bespreken we welke randvoorwaarden er nodig zijn om te komen tot een zo hoog mogelijk percentage recyclaat in shampooflessen
  • Komt aan bod hoe we daar gezamenlijk naartoe kunnen werken.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit evenement?  

Meld je hier aan