Update Groot onderhoud N334

Update Groot onderhoud N334

Geplaatst: 01-12-2019

Vanaf maandag 2 december 2019 start aannemer KWS Infra met de uitvoering van het groot onderhoud aan de hoofdrijbaan van de N334, ter hoogte van Witte Paarden-Tuk en de aansluiting N334 - A32.

Het streven is de werkzaamheden binnen 2 weken, met uitloop van 1 week, uit te voeren.


De rotonde op de aansluiting van de N761 wordt naar verwachting 3 nachten afgesloten. Ook wordt het wegvak van de rotonde tot de A32 voor 2 á 3 weken afgesloten. Tijdens deze afsluitingen wordt het verkeer omgeleid.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het vervangen van het asfalt (deklaag + tussenlaag) op de hoofdrijbaan.
  • Het opnieuw aanbrengen van de markeringen op de hoofdrijbaan.
  • Onderhoudswerkzaamheden aan het spoorwegviaduct.
  • Het aanbrengen van glasbollen (reflectoren) in de as van de hoofdrijbaan.
  • Het aanpassen van de rotonde.

Het doorgaande verkeer wordt via rijkswegen en provinciale wegen omgeleid.
Lokaal verkeer wordt via bebording omgeleid. Hinder voor (brom)fietsverkeer is minimaal aanwezig.

De exacte datum van uitvoering is te alle tijden afhankelijk van de weersomstandigheden.