Update Ondernemersmanifest aangeboden aan burgemeester

Update Ondernemersmanifest aangeboden aan burgemeester

Geplaatst: 11-04-2018

Jurjen Helfrich (voorzitter Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS)) overhandigde afgelopen maandag 9 april, in een ingelaste OPS vergadering,  de nieuwste uitgave van het Ondernemersmanifest aan burgemeester Bats. Het manifest dat voor het eerst in 2010 werd opgesteld was toe aan een update. De timing is uitstekend met de recente gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende vorming van een nieuw college en nieuwe raad. Negen ondernemersverenigingen verenigt in het OPS hebben in gezamenlijkheid een 14-tal speerpunten benoemd waarvan zij vinden dat aandacht en actie op uitgevoerd moet worden om zo een goed (optimaal) ondernemersklimaat te creëren voor Steenwijkerland. Het is een krachtige lijst met SMART omschreven speerpunten voor de korte termijn tot 2020,maar ook voor de langere termijn  (2030) wordt een stip aan de horizon geplaatst.

manifest

Zowel burgemeester Bats als de gemeentesecretaris mevrouw De Groot zijn zeer enthousiast over dit initiatief en aangenaam verrast en verheugd over de benoemde speerpunten.

Februari jongstleden heeft het OPS de burgemeester en gemeentesecretaris in een OPS vergadering reeds ingelicht over dit gremium en waar ondernemers tegen aanlopen in hun contacten met de gemeente. Daaruit vloeide een vervolg gesprek met de gemeentesecretaris en een delegatie van het OPS waarin de verwachtingen naar elkaar (OPS en gemeente) werden uitgesproken. Toen al was duidelijk dat mevrouw De Groot dit initiatief omarmt.

Door OPS is aan de hand van voorgaande edities van het manifest en huidige inzichten dit visiedocument opgesteld. Enkele belangrijke punten uit het manifest zijn mobiliteit (openbaar vervoer), inkoop, flexibilisering regelgeving en vestigingsbeleid.

In de vergadering van afgelopen maandag zijn de punten nader toegelicht en is het manifest aan burgemeester Bats overhandigd. Alles aangehoord te hebben kunnen wat hem betreft deze punten 1 op 1 terugkomen in het op te stellen collegeprogramma. Hij geeft aan te zullen toezien dat het document (lees OPS) serieus wordt genomen. Dat er aandacht wordt besteed, maar ook dat er gecommuniceerd wordt met ondernemers.

Zowel de burgemeester en gemeentesecretaris als het OPS hebben aangegeven de ambitie te hebben om in gezamenlijkheid de doelen te willen bereiken.