Vernieuwde samenwerking met IGSD en gemeente

Vernieuwde samenwerking met IGSD en gemeente

Geplaatst: 24-11-2016

De Business Club Steenwijkerland blijft ook de komende drie jaar samenwerken met de InterGemeentelijke Sociale Dienst/NoordWestGroep (IGSD/NWG) en de gemeente Steenwijkerland op het gebied van arbeidsmarktparticipatie. Afgelopen vrijdag is de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend tijdens het lunchforum ‘Participatiewet: van bedreiging naar kansen! Debat tussen Politiek en Werkgevers.’ van de IGSD/NWG. 


Waarom een nieuwe overeenkomst?

Business Club Steenwijkerland heeft, na eerdere meer informele en spontane acties op het vlak van arbeidsmarktbeleid, in 2014 een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten met de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD). Doel van deze overeenkomst was het verhogen van arbeidsparticipatie van werkzoekenden. BCS zette zich met name in op het realiseren van werkervaringsplekken (WEP) bij bedrijven.

‘Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren tot succes geleid, maar we hebben ook gemerkt dat we meer voor elkaar kunnen betekenen’, vertelt Gerrit van Hofwegen enthousiast en daarom was deze nieuwe overeenkomst noodzakelijk.

Rollen in de vernieuwde samenwerking zijn duidelijk. IGSD zorgt ervoor dat kandidaten klaargestoomd worden voor betaald werk. Zij bieden kandidaten onder meer de cursus MKB-Goed Werknemerschap aan en coachen kandidaten bij hun werkervaringsplek. Business Club Steenwijkerland faciliteert IGSD door het inzetten van hun netwerk. Bij de Business Club Steenwijkerland zijn bijna 200 bedrijven aangesloten en deze bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk een groot gedeelte van de werkgelegenheid in Steenwijkerland.  Doel van IGSD is dat kandidaten uitstromen naar betaald werk. Een logisch gevolg is dat we met elkaar gaan samenwerken, zodat vraag en aanbod elkaar weten te vinden, vertelt Jurjen Helfrich (voorzitter BCS).


Perfecte aansluiting parkmanagement 3.0

Deze samenwerking sluit perfect aan bij de uitrol van parkmanagement 3.0 vertelt wethouder Bert Dedden. In het project parkmanagement 3.0 zijn 5 thema’s benoemd waarop concreet zal worden samengewerkt met de Business Club Steenwijkerland, maar arbeidsmarktparticipatie loopt als een rode draad door deze thema’s heen. De vijf samenwerkingsthema’s zijn: veiligheid en veilig ondernemen, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, ruimtegebruik + aanpak leegstaand vastgoed en arbeidsmarkt. Door het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst is arbeidsmarktparticipatie voor de komende jaren geborgd als aandachtgebied binnen parkmanagement 3.0.