Wat vindt u van de Business Club Steenwijkerland?

Wat vindt u van de Business Club Steenwijkerland?

Geplaatst: 20-02-2020

Het bestuur van de Business Club Steenwijkerland zet zich in voor haar leden. Dit doen wij op basis van de vier pijlers: belangenbehartiging, parkmanagement, kennis delen en netwerken.

Ook de komende jaren willen wij aan de verwachtingen van onze leden voldoen en daarom hebben wij alle leden gevraagd om aan te geven wat zij van het lidmaatschap vinden en wat zij verwachten van de Business Club Steenwijkerland, zodat wij hierop kunnen sturen en de waarde van het lidmaatschap kunnen vergroten. De vragen worden gesteld in een digitale enquête en alle leden hebben hiervoor een link ontvangen.

De resultaten worden op 23 maart tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd.

Als de leden in groten getale hun mening geven over het lidmaatschap van de Business Club Steenwijkerland, zijn wij in staat om hiermee snel aan de slag te gaan.
Wij rekenen dan ook op uw medewerking.